Úspech našich žiakov vo finále súťaže Autoopravár junior Castrol 2015

Úspech našich žiakov vo finále súťaže Autoopravár junior Castrol 2015

Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizoval už 16. ročník súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015. Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov.

Súťaž sa konala v troch kategóriách, a to autoopravár junior - mechanik a elektrikár, karosár
a lakovník. Je určená pre mladých autoopravárov, ktorí počas nej prezentovali svoje kvality v
teoretickej, poznávacej a praktickej časti. Žiaci sa postupne prebojovávali zo školského kola
cez oblastné, až do celoslovenského. Už tradične sa do súťaže  zapojila aj naša škola.  Z oblastného kola v Martine, do celoslovenského finále, postúpili v kategórii autoopravár-mechanik Juraj Hodas, Dávid Slíž a Tomáš Pekný a v kategórii autoopravár–lakovník  Dominik Hubočan a Michal Sedliak.

Celoslovenské finále sa konalo v dňoch 14. a 15. apríla. Súťaž mechanikov prebiehala
Školiacom stredisku ŠKODA v Nitre, lakovníci si zmerali sily v priestoroch spoločnosti JL spol. s.r.o.   v Bratislave.

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže bolo v  EXPOCLUBE Incheba Bratislava, počas
prebiehajúcej výstavy Autosalón. V kategórii autoopravár- mechanik zvíťazil náš žiak Juraj Hodas a za ním na druhom mieste skončil Dávid Slíž.  Víťazstvom  sme opätovne získali putovný pohár ministra školstva vedy,výskumu a športu SR.

V kategórii autoopravár- lakovník sme boli rovnako úspešní, keď Dominik Hubočan obsadil
vo finále druhé miesto.
Všetci finalisti  si prevzali vecné ceny od sponzorov súťaže a zároveň získali hodnotné ceny
pre školu. Mechanici dostali od spoločnosti BOSCH poukaz na nákup diagnostickej techniky
v celkovej sume 3 500 EUR a lakovníkom bude pri výučbe pomáhať nová striekacia pištoľ
SATA a elektrická brúska.
Pre všetkých finalistov bola súťaž cenným obohatením v ich odbornosti, ako i  skúsenosťou
zabojovať a reprezentovať školu.
Na nádhernom úspechu autoopravárov nesú rukopis viacerí učitelia a majstri OV, počnúc od
prvého ročníka až po tých, ktorí finalistov na súťaž pripravovali a sprevádzali. Za celú
prípravu im patrí úprimná vďaka.