Súťaž zručnosti : Stolár 2015

Súťaž zručnosti : Stolár 2015

Dňa 25. 3. 2015 sa uskutočnil 1. ročník súťaže zručnosti Stolár 2015.

Zúčastnilo sa na ňom 8 družstiev, každé bolo zastúpené dvoma žiakmi. Súťažilo sa v teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti  mohli  žiaci zísakť 20 bodov a praktická čast spočívala vo výrobe hlavolamu, kde mohli žiaci získať 80 bodov. Hodnotila sa čistota na pracovisku, pvrchová úprava a presnosť jednotlivých spojov. Žiaci našej školy skončili v rámci hodnotenia všetkých škôl na peknom 2. mieste, v rámci jednotlivcov obsadil Tomáš Mário Peregrim 4. miesto a Branislav Kavecký 3. miesto.

Chlapcom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom reprezentovaní našej školy v nasledujúcich súťažiach.


(video)