Konkurs stolarski - stolárska súťaž v Poľsku

Konkurs stolarski - stolárska súťaž v Poľsku

Počas mesiaca marec prebehol 15. ročník medzinárodného konkurzu stolarskieho v Poľsku. Dvaja stolári z 2. ročníka reprezentovali nielen našu školu, ale aj Slovensko .

Meranie vedomostí a zručností prebehlo  s najlepšími poľskými žiakmi v stolárskom odbore v  meste Scziecin.  Súťaž mala niekoľko častí. V praktickej oblasť spočívala vo výrobe drevenej skrinky. Výrobok bol hodnotený podľa vzhľadu, presnosti jednotlivých spojov, súčasne sa hodnotilo aj BOZP a čistota na pracovisku. Najvyšší počet bodov, ktorý mohli súťaziaci získať bolo 100 b.

Počas súťaže sme nielen pracovali, ale aj oddychovali. Navštívili sme mesto Miedzybrodzie a Baltské more. Okrem mnohých zážitkov sme si odniesli množstvo skúseností do života. Nadviazali sme nové známosti a okúsili niečo nové.

V silnej konkurencii medzi poľskými súťažiacimi obsadili naši žiaci Tomáš Mário Peregrim (5. miesto) a Branislav Kavecký ( 10. miesto)