Súťaž Mladý stolár

Súťaž Mladý stolár

V mesiaci januári sa v našej škole zasa rozbehli súťaže. Tentokrát svoje schopnosti ukázali aj stolári z 2. ročníka.

Svoje vedomosti a zručnosti zo stolárskeho remesla preukázali v školskom kole súťaže „Mladý stolár“. Súťaž sa skladala z praktickej časti, ktorá prebehla  v dňoch  21. a 22. januára . Chlapci podľa predloženého výkresu vyrábali drevený stolček. Majstri hodnotili celkové prevedenie, presnosť rozmerov aj spojov, kvalitu výrobku, ale aj dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci. V ďalšom týždni dňa 28. januára, zbierali potrebné body ešte v teoretickej časti a odpovedali na pripravené testové otázky.

Po sčítaní bodov z obidvoch častí súťaže sme spoznali troch najlepších stolárov 2. ročníka, ktorými sa stali: Branislav Kavecký s celkovým počtom bodov 100, Tomáš Mário Peregrim - 98 b a Dávid Bartek s počtom 90 bodov.  Prví dvaja chlapci budú školu reprezentovať v semifinálovom kole 1. ročníka súťaže Skills Slovakia, ktoré sa uskutoční v Krásne nad  Kysucou a tiež na súťaži zručnosti v Poľsku.  Držíme im palce, aby aj na týchto súťažiach preukázali svoje schopnosti a šírili dobré meno školy.