Finále československého kola súťaže SUSO

Finále československého kola súťaže SUSO

Na výstavisku PVA EXPO v Prahe sa v dňoch od 15. až 18. septembra uskutočnil 19. ročník finále súťaže stavebných remesiel SUSO.

O najlepšie umiestnenie súťažili žiaci tretích ročníkov v troch remeslách a to: stolár, murár a kamenár.My sme mali zastúpenie v odbore stolár, kde nás reprezentovali Tomáš Mário Peregrim a Branislav Kavecký.

Súťaž pozostávala z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Samotná teória obsahovala test a popis materiálu, praktická časť pozostávala z výroby zadaného výrobku, ktorým bol tento raz záhradný stolík.

Súťažiaci na tomto výrobku pracovali štyri dni  za pomoci ručného náradia, elektrických strojčekov od firmy MAFELL a DeWALT a drevoobrábacích strojov od firmy HOUFEK, ktorí boli aj spolupartnermi tohto projektu. Hlavnú záštitu nad celým týmto projektom mala stavebná spoločnosť Wienerberger.

V stolárskej súťaži si meralo silu  10 súťažných družstiev a to dve zo Slovenska a osem z Čiech a Moravy. Vo veľmi silnej a vyrovnanej konkurencii sme obsadili pekné 5. miesto, za čo chalanom patrí veľká vďaka, lebo ako najlepšia slovenská škola sme sa zviditeľnili aj za hranicami našej krajiny.