Exkurzia grafikov v Taliansku

Exkurzia grafikov v Taliansku

Počas jarných prázdnin sa pedagógovia odboru grafik digitálnych médií zúčastnili exkurzie v grafickej saleziánskej škole v talianskom Mestre.

 V benátskom kraji má tlačiarenstvo bohatú tradíciu a takže je  o toto štúdium značný záujem. Záujemca si môže vybrať medzi viacerými možnosťami štúdia - od vyučenia za tlačiara, až po univerzitné vzdelanie.

Pre stredoškolákov majú v ponuke päťročné štúdium v odbore grafika a komunikácia.
Dva dni prítomnosti na škole boli plné programu - prezreli sme si vybavenie učební a ateliérov,
zaujímala nás obsahová náplň jednotlivých predmetov, oboznámili sa s metodikou a učebnými
pomôckami a samozrejme sme nadviazali vzácne kontakty, ktoré plánujeme v budúcnosti využiť.