Oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol 2013

Oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol 2013

Dňa 14. februára 2013 sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol 2013 v Martine.

Našu školu reprezentovalo šesť najlepších
autoopravárov mechanikov - elektrikárov a traja lakovníci.
V kategórií mechanik to boli víťazi školského kola: Tomáš Jaroš, Štefan
Masný, Adam Škorvánek, Tomáš Bakoš, Jozef Hubčík a Blažej Kováč.
V kategórií lakovník  žiaci: Miroslav Dubec, Michal Kysela a Lukáš Púček.
Žiaci absolvovali teoretický test, poznávaciu časť a praktickú úlohu.
Do celoslovenského finále súťaže sa podarilo prebojovať Blažejovi Kováčovi a
Tomášovi Jarošovi v kategórií mechanik a Miroslavovi Dubecovi v kategórií
lakovník.
Postupujúcim žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov vo finále súťaže.