Jeden deň v škole

Jeden deň v škole

Žiak 3.GDM Miloš Brunčák zostrihal prezentačné video o našej škole.

Žiaci 3. GDM mali za úlohu v rámci praktického vyučovania vytvoriť prezentačné video. Po natočení potrebného materiálu nasledovalo jeho spracovanie. Túto úlohu najlepšie spracoval žiak Miloš Brunčák.