Oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol 2012 v Martine

Oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol 2012 v Martine

Autoopravári, ktorí postúpili zo školského kola si 20. marca 2012 zmerali svoje sily v oblastnom kole súťaže v Strednej odbornej škole dopravnej v Martine - Priekope.

Súťaž pozostávala z dvoch on – line internetových testov pre každú kategóriu. V testoch žiaci museli preukázať predovšetkým dobré  teoretické vedomosti z konštrukcie a technológie opráv vozidiel.

Po dlhom čakaní na výsledky súťaže sme nakoniec domov odchádzali šťastní vďaka výbornému  umiestneniu našich žiakov.

V  kategórii autoopravár mechanik-elektrikár zvíťazil  Michal Pekár, ktorý zároveň dosiahol aj najväčší počet bodov v rámci celého Slovenska a na druhom mieste skončil Marek Pekár.

V  kategórii autoopravár lakovník sme získali taktiež prvé dve miesta. Zvíťazil Ján Hujo a druhom mieste skončil Branislav Sedliak.

V  kategórii autoopravár karosár nám patrilo druhé miesto vďaka Jurajovi Hložnému a na piatom, ešte  postupovom mieste skončil Peter Ďurček.

Dvaja autoopravári z každej kategórie nás  budú reprezentovať  28. a 29. marca 2012 v celoslovenskom finále súťaže v Bratislave. 

Ďakujeme všetkým súťažiacim, aj tým,  ktorí sa neumiestnili na postupových priečkach, za vzornú reprezentáciu našej školy.