Súťaž mladý remeselník 2014

Súťaž mladý remeselník 2014

Žiaci II.A triedy Lukáš Čičút a Roman Šebeňa reprezentovali našu školu v medzinárodnej súťaži zručnosti Mladý remeselník 2014, ktorú organizovala SOŠ stavebná v Žiline.

V kategórií murár museli súťažiaci preukázať teoretické vedomosti v písomnom teste a praktické zručnosti pri omietaní a murovaní komína s klenbou. Naši žiaci sa umiestnili na výbornom treťom mieste. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a pánovi majstrovi Pavlovi Bielikovi za prípravu a sprevádzanie na súťaži.