Rekonštrukcia trenažérovej dielne

Rekonštrukcia trenažérovej dielne

Po dlhom čase príprav sa nám podarilo spustiť a ukončiť rekonštrukciu trenažérovej dielne. Priestor, ktorý pred rokom ešte vyzeral ako zo začiatku 90. rokov minulého storočia, sa vďaka práci veľkého množstva ľudí premenil na učebňu tretieho tisícročia.
Celá rekonštrukcia prebiehala od decembra 2013 až do júna 2014. Za pomoci autoopravárov a našich murárov sme postupne odstránili staré vybavenie a zrekonštruovali celú dielňu, od podlahy až po strop. Na tomto projekte má veľký prínos aj spoločnosť KIA motor Slovakia, ktorá každý rok vyhlasuje súťaž Kia Inovation Awards. V tomto školskom roku sa nám podarilo vyhrať prvé miesto a finančné prostriedky z toho grantu sme použili na rekonštrukciu. Ďakujeme všetkým ľudom, ktorí sa do tohto projektu rekonštrukcie akokoľvek zapojili a pomohli posunúť vyučovanie v našej škole o kúsok vyššie.