Ďalší  úspešný projekt!

Ďalší úspešný projekt!

Naša škola sa stala úspešnou v ďalšom projekte. Postúpili sme do 2. kola projektu Stredné školy a technika 2014 organizovanej Nadáciou Volkswagen Slovakia.
Cieľom tohto projektu je solárne napájanie autodráhy a nabíjanie akumulátora, z ktorého bude priamo táto autodráha napájaná. Celý projekt bude  trvať viac ako pol roka a zapojí sa do neho široké spektrum študentov. Vďaka Nadácií Volkswagen Slovakia a ich grantu sa nám podarí nakúpiť vybavenie na konštrukciu tohto systému, ktoré nám  následne výrazne zvýši kvalitu nášho vybavenia. Nemenej podstatné je aj zvýšenie technického myslenia a praktické využitie získaných vedomostí a zručností pri realizácií projektu. Tešíme sa na návštevy a dúfame, že budete pozorne sledovať facebookový profil nášho projektu.