Nová 3D geometria

Nová 3D geometria

Vybavenie dielne s novým diagnostickým zariadením na meranie geometrie náprav so štvorstĺpovým zdvihákom.

Začiatkom školského roka 2009/2010 sa nám podarilo vybaviť diagnostickú dielňu zariadením na meranie geometrie náprav spolu so štvorstĺpovým zdvihákom. Zariadenie amerického výrobcu HUNTER HS200 využíva technológiu 3D kamerového systému  a umožňuje zmerať všetky potrebné parametre geometrie náprav. Vďaka tomuto modernému zariadeniu naši žiaci môžu získať lepšie vedomosti a zručnosti, a tak sa lepšie pripraviť pre svoju profesiu. Obstaranie novej geometrie sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej pomoci získanej z projektu Renovabis prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska.