Súťaž v KII - Naši v prvej trojke

Súťaž v KII - Naši v prvej trojke

Spoločnosť Kia Motors Slovakia vyhlásila aj tento rok projekt zameraný na podporu vzdelávania mládeže.

     Žiaci zo žilinského a trenčianskeho kraja sa mohli aktívne zapojiť do súťaže spracovaním tém z oblasti automobilového priemyslu cez „Kia Innovation Award“, ktorú organizovala  v spolupráci s nadáciou Points. Cieľom súťaže bolo podporiť tvorivosť študentov a angažovať stredné školy     k rozvíjaniu dodatočných vedomostí svojich študentov. Projekty boli vypracované študentmi stredných škôl v spolupráci s pedagógom.

     Do súťaže sa v prvom kole prihlásilo 12 skupín. Všetky prezentácie a pripravené modely boli hodnotené 4-člennou komisiou. Do druhého kola vybrala komisia 7 projektov. Medzi nimi boli aj žiaci našej školy Peter Kohutiar a Tadeáš Vozárik, ktorí prezentovali projekt ANTI-AQUAPLANING SYSTEM. Ich konzultantom bol majster odborného výcviku Anton Kutliak.

     Našim žiakom sa podarilo obsadiť krásne 3. miesto a vyhrať pre školu 3000 Eur, ktoré budú použité na zlepšenie kvality vzdelávania na našej škole pre všetkých študentov. Zvláštnou odmenou pre súťažiacich boli notebooky.

K dosiahnutému úspechu študentom gratulujeme!