Mladý remeselník

Mladý remeselník

Tento rok sa konala obľúbená súťaž zručnosti Mladý remeselník v Prešove.

     V dňoch od 8. – 9. decembra 2011 sa na SOŠ technickej v Prešove konala medzinárodná súťaž Mladý remeselník. Súťažiaci mohli predviesť svoje zručnosti  v odbore murár, stolár a montér suchých stavieb.

     Škola SOŠ sv. Jozefa v Žiline sa do tejto súťaže zapojila v odbore stolár, kde nás reprezentovali Patrik Meško a Jakub Dorinec z 3.A pod vedením majtra odbornej výchovy Jozefa Olberta.

     Úlohou žiakov v tejto súťaži bolo vyrobiť drevenú rozkladaciu stoličku z dubového dreva. Každý žiak pracoval na svojej stoličke samostatne. Žiaci sa mohli navzájom porovnávať v zručnosti, rýchlosti a kvalite pri výrobe tejto stoličky.  Súťaž bola náročná aj v tom, že všetky konštrukčné spoje museli súťažiaci zhotovovať ručne, iba pomocou dlát a kladiva.

     Do súťaže zapojili aj školy z českého Berouna, poľského Tarnowa, slovenského Prešova, Bardejova, Starej Ľubovne, Medzilaboriec, Michaloviec a Žiliny.

     Konkurencia bola nesmierne veľká a súťaž náročná. Porota rozhodla nasledovne:

1.    miesto:  SOŠ technická Prešov

2.    miesto:  SOU Beroun

3.    miesto:  súkromná SOŠ Bardejov

 

     Naši chlapci nakoniec obsadili pekné 4. miesto.

 

     Chlapcom blahoželáme a dúfame, že aj naďalej ostanú verní svojmu remeslu.