Medzinárodná súťaž stolárov v poľskom Štetíne

Medzinárodná súťaž stolárov v poľskom Štetíne

V saleziánskej škole v Štetíne sa 12. marca 2012 uskutočnil už XII. ročník medzinárodnej súťaže stolárov. V tomto roku sme i my prijali pozvanie a vydali sme sa na ďalekú cestu k Baltickému moru.

V súťaži sa okrem poľských učňovských škôl zúčastnili aj zástupcovia z Nemecka.

Úlohou súťažiacich bolo z pripravených drevených častí zhotoviť  detskú stoličku podľa výkresovej dokumentácie. Úloha bola  sťažená pomerne krátkym časovým limitom na zhotovenie výrobku.  Našu školu  na súťaži reprezentovala dvojica stolárov z  III. A triedy.  V silnej medzinárodnej  konkurencii sa naši žiaci držali statočne a spomedzi  44 súťažiacich  dosiahol Patrik Meško 17. miesto a Jakub Dorinec  38. miesto. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu  našej školy.  Taktiež  ďakujeme všetkým, ktorí  ich na súťaž pripravovali, zvlášť Ing. Mariánovi Kvasnicovi, ktorý ich počas súťaže odborne  sprevádzal.