Štedrá večera v internáte

Štedrá večera v internáte

Počas Vianoc každá rodina zasadá spolu k štedrovečernému stolu. Keďže aj my na internáte tvoríme jednú veľkú saleziánsku rodinu, už tradične sme 21.12.2011 mali internátnu štedrú večeru. Už niekoľko dní predtým si chlapci pripravovali vianočný program - spevy, hudbu, scénky a samozrejme aj darčeky.

Pri štedrovečernom stole nechýbali ani naši učitelia, majstri a ostatní zamestnanci školy, niektorí dokonca aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Samozrejmosťou sa stala aj účasť našich exallievov. Tento  rok prišli pätnásti. Pri večeri sme hrali a spievali koledy, chlapci sa predviedli svojimi zábavnými scénkami a nechýbali ani tradiční koledníci v podaní našich druhákov. Z jedálne sme sa presunuli na rôzne štedrovečerné aktivity ako futbal, hokejbal, spoločenské hry, hra CS a super film. O tom, že tento sviatočný večer bol veľmi vydarený, svedčilo aj to, že niektorí nemohli zaspať do tretej rána :-)