Záverečný venček 2018!

Záverečný venček 2018!

„Môj nárek si obrátil na tanec a radosťou si ma opásal...“ Žalm 30;12

Počas štyroch mesiacoch mali naši druháci možnosť navštevovať tanečný kurz Janko Bosco Cameriére. Počas neho sa učili nielen tancovať, ale oboznamovali sa aj s pravidlami slušného správania.

V pondelok 29. januára 2018 sa tento kurz ukončil. Ako? Staťou zo Svätého Písma, ktorou som začal. „Môj nárek si obrátil na tanec a radosťou si ma opásal...“ Záverečný venček sa niesol v duchu radosti. Dámy v krásnych šatách, boli doprevádzané pánmi v oblekoch. Zopakovali si spoločenské tance, ktoré sa počas celého kurzu naučili, zahrali si nejaké hry a večer ukončili voľným tanečným programom.