Duchovné cvičenia rodičov

Duchovné cvičenia rodičov

Piata pôstna nedeľa na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline patrí už tradične rodičom žiakov tejto školy. Majú možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení a zároveň sa lepšie spoznať a obohatiť. Jedným z cieľov tejto akcie je i možnosť vzájomného spoznania sa rodičov a saleziánov pôsobiacich v našej škole.


Tento rok sa duchovných cvičení zúčastnilo 28 rodičov. Témou duchovných cvičení bolo Božie kráľovstvo vo svojom živote, Božie kráľovstvo v Titusovi Zemanovi a Božie kráľovstvo v nás, uviedol kazateľ don Jozef Luscoň SDB. V etapách života Titusa Zemana sme odhaľovali jednotlivé čnosti a Božie kráľovstvo, ako vzdoroval pri výsluchu, všímali sme si ako sa rozvíjalo, ako obstálo vo väznici v tých najťažších chvíľach. Božie kráľovstvo je úžasný dar, v ktorom vládne Boh, má svoje zákonitosti a tie sme sa snažili objaviť v živote našich žiakov.

Rodičom boli počas troch víkendových dní k dispozícii priestory internátu, spoločenské priestory saleziánov i saleziáni samotní. Modlitbou, prednáškami i dobrou spoveďou mali možnosť sa pripraviť na blížiace sa veľkonočné sviatky. 

Medzi silné zážitky patrila i Krížová cesta Titusa Zemana za duchovné povolania, ktorú ponúkol riaditeľ školy Igor Pecha SDB. Tá sa konala na hore Butkov, cestou ku Skalnému sanktuáriu Božieho Milosrdenstva, jednému z najmladších pútnych miest Sovenska. Nachádza sa pri obci Ladce na Považí.

Katecheta školy, don Jozef Sarnecky SDB, vnímal celý priebeh duchovných cvičení ako výbornú rodinnú atmosféru pretkanú duchovným zážitkom. Niektorí rodičia na ne prichádzajú už dlhoročne, aj keď už ich deti štúdium na škole úspešne ukončili. ,,Priťahuje nás sem dobré spoločenstvo a nadobudnuté vzťahy s ostatnými,"odpovedajú jednoducho rodičia.