Kríž je znakom spásy

Kríž je znakom spásy

Chlapci a dievčatá z GSF podnikli krížovú cestu.

Pomaly sme sa dostali z miesta, kde mestský ruch začína a hľadali ticho, kde sme sa zamýšľali nad utrpením Ježiša Krista a zmyslom jeho smrti. Každý z nás prežíva život a prekonáva rôzne prekážky. Pravda, náš život tam nekončí, a preto sme putovali touto krížovou cestou, aby sme sa povzbudili do ďalších dní.