Futbalový turnaj o pohár väzenského kaplána

V stredu 28.11. 2018 sa skupina deviatich žiakov našej školy vybrala na futbalový turnaj o pohár väzenského kaplána v Ústave na výkon trestu pre mladistvých v Sučanoch.

Ani tento rok sa nám nepodarilo turnaj vyhrať a opäť sme skončili na druhom mieste. Po turnaji nám don Jurko Malý ukázal väzenskú kaplnku a priestor, kde pracuje s mladistvými a oddelenie, na ktorom sú umiestnení odsúdení. Odchádzali sme naplnení množstvom dojmov a s predsavzatím prežiť náš život na slobode naplno, ale aj správne.