Internátny futsalový turnaj

Internátny futsalový turnaj

10. mája sa na ihrisku spojenej školy na Rosinskej ceste uskutočnil II. ročník futsalového turnaja medzi internátmi.

Na turnaji bolo šesť mužstiev zo štyroch školských internátov v Žiline. Naši chlapci sa bez jedinej prehry stali víťazmi celého turnaja. Srdečne blahoželáme.