Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia

Dňa 15.- 18. 3. 2017 sa v tomto krásnom období, v čase pôstu, uskutočnili duchovné cvičenia. Konali sa v malebnej dedinke neďaleko Rajeckých Teplíc, časť Poluvsie, v Medzihorskej doline.
O správny chod duchovných cvičení sa postaral don Marián Bundzel a vychovávateľ Rasťo Behúň. O naše žalúdky sa postarala kuchárka. Týchto duchovných cvičení sa zúčastnilo 12 odhodlaných chlapcov, ktorí majú chuť so sebou niečo robiť a chcú rozvíjať aj svoj duchovný život. Ako to už bežne býva na duchovných cvičeniach, tak aj tu sme preberali rôzne témy z oblasti duchovného rastu. Témou bol duchovný život ako taký, Božia láska, nebo, diabol a peklo. Nesmelo chýbať ani ticho v modlitbe a zamýšľaní sa o sebe. Toto ticho, tzv. silencium sprevádzalo celé duchovné cvičenia. Tak sme mali možnosť spoznať samých seba v tomto uponáhľanom a hlučnom svete. Pozerali sme aj zaujímavo-poučné filmy s kresťanskou tématikou. Každý deň bola svätá omša a možnosť svätej spovede. Keďže prežívame obdobie pôstu, súčasťou programu bola aj krížová cesta. Mali sme možnosť urobiť si generálnu spoveď a obnoviť krstné sľuby. Okrem všetkého sme mali množstvo času na svoj voľný čas, využitý napr. poobedňajšou prechádzkou po okolí krásnej prírody, hrabanie lístia a večerná adorácia. Táto skúsenosť nám dala veľa do života a odniesli sme si odtiaľ 
množstvo zážitkov. Dúfame, že sa môžeme tešiť na ďalšie duchovné cvičenia.