Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...

Tak sme sa boli spoločne klaňať so skupinkou z GSF, na našej krížovej ceste pod Hájikom.

Pomaly sme sa dostali z miesta, kde mestský ruch začína - MHD stanica, dostali k miestu, kde končí - cintorín. Pravda, náš život tam nekončí, a preto sme putovali touto krížovou cestou, aby sme sa dobre pripravili na slávenie Veľkej noci. Aj napriek tomu, medzi nami panovala dobrá nálada a spoločne sme sa vrátili na internáty.