Imatrikulácie v Čadci

Imatrikulácie v Čadci

V utorok, zas a znova, sme ako každý rok boli na imatrikuláciách v Čadci. Len čo sme tam dorazili, veľa z nás spoznalo známe tváre už z minulých rokov. Usadili sme sa a čakali kým to začne.
Dievčatá boli priprachystané a pripravené. Videli sme pestré vystúpenia a scénky mladších ročníkov, ktoré nás celkom rozosmiali a pobavili. Po nich začala zábava a na tanečnej ploche skončil každý z nás.
Keď už boli všetci vytancovaní, tak sme sa pobrali domov.
Tešíme sa zas o rok :-)