Futbalový turnaj o pohár väzenského kaplána

Futbalový turnaj o pohár väzenského kaplána

V stredu 28.9. 2016 sa skupina desiatich žiakov našej školy vybrala na futbalový turnaj o pohár väzenského kaplána v Ústave na výkon trestu pre mladistvých v Sučanoch.

Tento rok sa nám podarilo turnaj vyhrať a priniesli sme si aj pekný pohár. Po turnaji sme mali spoločné posedenie s mladistvými odsúdenými, ktorí nám porozprávali o živote vo väzení. Spoločne sme slávili aj sv. omšu, v ktorej sa nám prihovoril don Juraj Malý sdb. V kázni nám pripomenul dôležitosť úcty k rodičom, zvlášť k našim mamám. Pred odchodom sme si prezreli aj oddelenie, na ktorom sú umiestnení odsúdení. Odchádzali sme naplnení množstvom dojmov a s predsavzatím prežiť náš život na slobode naplno, ale aj správne.