Fašiangovica

Fašiangovica

Ako každoročne i tento rok naša škola organizovala fašiangový ples. Téma tohtoročného plesu bola - Milujem Slovensko.
Naši žiaci pripravovali peknú výzdobu a pestrý program, ktorý bol  obohatený živou hudbou a kvízovými otázkami.
 Dievčatá z Čadce priniesli výborné občerstvenie. Program plesu bol nasledovný :
- na začiatku sme mali svätú omšu
- po svätej omši sme mali spoločnú večeru, na ktorej sme sa rozdelili do tímov
- neskôr sme sa presunuli do oratória, kde nás už čakal program na tému plesu
- v oratóriu sme sa bavili do skorého rána.
Opäť raz sme potvrdili, že zabávať sa dá aj bez alkoholu.