Akcia “Monster“

Akcia “Monster“

V rámci príprav na najbližšiu súťaž, sme sa z nášho lezeckého krúžku, už po druhýkrát v tomto roku, vybrali vo februári do najväčšieho lezeckého centra K2 v Bratislave.
Priestory boli vynovené o nové atrakcie ako postava s názvom Monster, po ktorej sa dalo liezť a na jej vrchole (v hlave) je vyhliadka. Okrem toho sme mali po prvýkrát možnosť vyskúšať si liezť aj na pohyblivej lezeckej stene. Bolo to veľmi zaujímavé a zároveň zábavné. Štyri hodinky lezenia sme si maximálne vychutnali a odchádzali sme naozaj vyšťavení, no zároveň veľmi spokojní.
 
Začiatkom apríla (mesiac pred súťažou) sa do tohto lezeckého centra chystáme už po tretíkrát, aby sme doladili to, čo sme počas roka natrénovali.

 

Vyvrcholením celej našej snahy bude lezecká súťaž s názvom Balvan a to v Bratislave na Trnávke u Saleziánov v dňoch 13.-15.mája 2016. Všetci sa už nato veľmi tešíme. Držte nám palce :)