Návšteva cintorína

Návšteva cintorína

Počas týždňa môžeme získať úplne odpustky za zomrelých v očistci.
Tak ako každý rok sme sa aj my z internátu vybrali na cintorín, aby sme pomohli 
dušiam v očistci. Všetci by sme sa mali o to snažiť, lebo tieto duše to potrebujú a raz to budeme potrebovať aj sami. 
„Buďme odhodlaní urobiť niečo pre iných a nielen pre seba.“