Krížová cesta

Krížová cesta

Príprava na veľkonočné sviatky prebiehala intenzívne aj v školskom internáte.

Chlapci s dievčatami z GSF podnikli krížovú cestu smerom na nový cintorín. Počas tejto prechádzky sme sa zamýšľali nad utrpením Ježiša Krista a zmyslom jeho smrti. Každý z nás prežíva život a prekonáva rôzne prekážky.