Janko Bosco Cameriere - Až do "noci"

Janko Bosco Cameriere - Až do "noci"

Nacvičovanie spoločenských tancov a oboznamovanie sa s pravidlami slušného správanie prinieslo nakoniec vytúženú odmenu.

V pondelok večer sa druháci zišli na záverečnom venčeku. Všetci nastúpení v oblekoch, držiac svoje partnerky, vstúpili do sály, kde nás už očakával DJ. Nechýbal ani stolík s občerstvením, kde sa každý posilnil na ďalšie tanečné kolo. Za tanec odmenili dámy svojich pánov vlastnoručne vyrobeným venčekom. Po metlovom a stoličkovom tanci nasledoval voľný program, kde  tanečníci predviedli kreácie aj pri moderných pesničkách.

Na záver odkráčali páry zo sály s novým zážitkom.