Imatrikulácie v Čadci

Imatrikulácie v Čadci

Nie je to prvý rok, čo sa stretávame so školou v Čadci na imatrikuláciách. Program bol skutočne zábavný a pobavil každého.
Každá prvácka trieda si pripravila krátku scénku. Tretiaci zo svojho odboru ich potom slávnostne pasovali do cechu, dali im symbol a listinu. Po programe pokračovali  voľnou tanečnou zábavou, počas ktorej nás sprevádzal super DJ. Tešíme sa na najbližšiu spoločnú akciu, ktorou bude Katarínska zábava.