Duchovné cvičenia pre tretiakov

Duchovné cvičenia pre tretiakov

Prebiehali v čase od 26.-29. marca 2015 na Poluvsí.

 

"Koncom marca sa pre nás tretiakov, v nádhernom prostredí v saleziánskej chate v Poluvsí, uskutočnili duchovné cvičenia. Hlavným kazateľ bol don Ján Holubčík, SDB. Témou boli „Vzťahy“ -  vzťah k sebe samému, k druhým a k Bohu. Väčšinu času sme trávili v tichu, rozijímali sme, modlili sa, ale aj diskutovali na dané témy. Každý deň bola svätá omša a možnosť sa vyspovedať. Vládla tu veľmi dobrá atmosféra, pri ktorej vzniklo aj veľa nezabudnuteľných a vtipných momentov. Okrem iného sme mali veľa ďalších zaujímavých aktivít ako napr. výroba vlastných krížov na večernú krížovú cestu, poobedňajšia prechádzka lesom, hra volejbalu a celonočná adorácia. Bol to veľmi silný duchovný zážitok. Všetkým nám to dalo veľa do života a dúfame, že o rok nás Pán Boh posilní opäť niečím novým."