Duchovné cvičenia pre nadstavbárov

Duchovné cvičenia pre nadstavbárov

Konali sa od 9.-12. apríla 2015 vo Varíne

Po Veľkej noci sa pre nás nadstavbárov uskutočnili duchovné cvičenia v krásnom prostredí
Varíne. Hlavným kazateľom bol Mgr. Viliam Riško, SDB . Témy boli rôzne: „Rozhodnutia,
povolanie, dôkladná spoveď a kto je pre mňa skutočný Ježiš Kristus“. Väčšinu času sme
trávili v tichu, rozijímali sme nad myšlienkami a svätým písmom. Počas slávenia  svätej omše,  sme prosili za svoje povolania a rozhodnutia . Vládla medzi nami veľmi dobrá atmosféra. Okrem spevu sme absolvovali  prechádzku v Nezbudskej Lúčke,  kde sme videli nádherné jazero a panorámu.
Každý večer sme hrali rôzne hry ako sú aktivity ,cing, bang a  mestečko Palermo.

V sobotu od polnoci bola vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, pri ktorej sa bol každý pomodliť.  Tieto duchovné cvičenia nám dali veľa skúseností a veľa zážitkov do života.