Baby v Čadci boli imatrikulované ...

Baby v Čadci boli imatrikulované ...

28 .októbra sme boli pozvaní na imatrikulácie do Čadce na našu družobnú školu. Pre prváčky mali dievčatá tretieho ročníka pripravený veľmi pestrý program scénok a piesní.

Prváčky sa tiež nenechali zahanbiť a tak isto si pripravili scénky a piesne, ktorými podporili program. Atmosféra bola skvelá. Na stoloch bolo veľa chlebíčkov, koláčov a rôznych vôd. Po skončení imatrikulácií bola zahájená zábava, počas ktorej nikto neostal sedieť. Pedagógovia, ale aj študenti sa poriadne zabávali. Všetci sa vytancovali a na záver sa p. riaditeľka všetkým poďakovala. Náš kňaz nám dal požehnanie. Už sa tešíme na ďalšie spoločné akcie. Ďakujeme za pozvanie, program a skvelú zábavu.