20-C+M+B-14

20-C+M+B-14

Bol prvý školský deň po vianočných prázdninách. Žiaci v škole, pedagógovia v práci a internátisti v internáte.

Pre internátistov bol tento deň niečím výnimočný. Maroš Leškovský, SDB so svojimi „anjelmi “ počas večerných internátnych modlitbách začali posväcovať miestnosti a ľudí. Z niektorých išiel zlý duch tak ťažko, že si museli zahrešiť. Z kostola sa presunuli na svätenie izieb v internáte a asistentských miestností. Každý z asistentov pripravil pre „posvätnú čatu “ menšie agapé, do ktorého sa s radosťou pustili .