Venček 2013

Venček 2013

Ako každý rok, tak aj na prelome rokov 2012 -2013 sa uskutočnila tanečno-kultúrna výchova a etiketa s názvom Venček.

Bol určený pre žiakov druhých ročníkov prevažne zo školského internátu, ale prísť mohli aj iní. Začali sme 22.10.2012 a stretávali sme sa každý pondelok až do 4.2.2013, kedy sa uskutočnil samotný venček. Počas prípravy sa chalani učili spoločenskému správaniu a samozrejme tancu. Tanec bez ženského prvku by nemal zmysel, tak sme si pozvali aj dievčatá z GSF, súkromnej odbornej školy, žilinského oratória a prišli aj nejaké dobrovoľníčky, za čo sa im chcem veľmi pekne poďakovať, že ochotne prichádzali každý pondelok, aj keď ich niekedy niektorí mládenci odmietli pozvať do tanca. Samotný priebeh príprav spočíval vo výučbe jednotlivých tancov ako sú valčík, waltz, polka, cha-cha, jive, čardáš, ale aj spoločným tancom ako bol belgičák či čivava. Výučbu tancov mali na starosti Lenka Furmanová a Patrik Žubor, tiež im patrí veľká vďaka za ich prínos pri vyučovaní tancov. Pán riaditeľ Viliam Riško mal na starosti rôzne hry pre lepšie poznávanie sa chlapcov a dievčat, a samozrejme nechýbala ani etiketa - teda spoločenské správanie. Dňa 4.2.2013 sa uskutočnil samotný venček, kde si mohli dievčatá vybrať najlepších tanečníkov a odmeniť ho vlastnoručne vyrobeným venčekom. Ušlo sa každému, aj takým čo vôbec netancovali. Najúspešnejšími tanečníkmi sa stali Jakub Najar a Radoslav Maslík, ale ani ostaní mládenci sa nemusia hanbiť za svoje tanečné schopnosti. Po náročnej  príprave chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za ich účasť. Hoci sa niektorým nechcelo myslím si, že nikto neľutuje. Mám pocit, že sa tam vytvorili aj nové priateľstvá. Viac si môžete pozrieť na fotkách, ktoré fotil Ján Rajec, za čo mu ďakujeme.