Forty4U

Forty4U

Úlohou tejto aplikácie je napomáhať projektu tehlička a to nie finančne, ale duchovne.

 

Táto alplikácia obsahuje Evanjelium/Zamyslenia/Modlibu a hlavne možnosť darovať čas a vidieť, že aj iní dávajú čas pre iných.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je možné si to stiahnuť z : 
 
 
 
GooglePlay