Disco s dievčatami z GSF

Disco s dievčatami z GSF

„Pozývam vás na parket “, povedal asistent a všetci sme sa vrhli tancovať.

Hanba, nehanba, ani sme sa nenazdali a už sme mali medzi nami dievčatá. ,,Profesionálne “ sme odtancovali všetky hudobné štýly, od ľudoviek až po súčasné hity. Nesmelší sa tvárili kyslo, no nohy sa im veselo hýbali. Panovala medzi nami veľmi dobrá atmosféra a všetci poskakovali do rytmu hudby. V súťaži sme gentlemansky nechali vyhrať dievčatá, aby sme ukázali svoje charaktery. Na záver každý tancoval, čo mu sily stačili a s úsmevom na tvári sme sa vracali na internát. Bolo super.