Vedenie školy

 

 

RIADITEĽ ŠKOLY

 

Mgr. Igor Pecha SDB 

- náboženstvo, telesná výchova

 

* Skalica

2016 - súčasnosť

ZÁSTUPCA riaditeľa školy pre 

 TEORETICKÉ VYUČOVANIE

 

 Mgr. René Gabčo

 - matematika, občianska náuka

 

ZÁSTUPCA riaditeľa školy pre 

 ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

 Ing. Stanislav Čelko

 - odborné predmety - dopravná prevádzka

HLAVNÝ MAJSTER

 

Mgr. Dubiel Peter

autoopravár lakovník

 

VEDÚCI VYCHOVÁVATEĽ

 

 Mgr. Rastislav Behún SDB

VEDÚCI EKONOMICKÉHO ÚSEKU

 

 Ing. Veronika Šuštiaková

 


 

História riaditeľov školy

 

Mgr. Viliam Riško SDB

* Humenné

2009 - 2016

 

Mgr. Jozef Sarnecký SDB
* Prešov
2003 - 2009

 

Ing. Marián Bielik SDB
* Štiavnik
1999 - 2003

 

Ing. Štefan Wallner SDB
* Bernolákovo
1994 - 1999

 

Ing. Ferdinand Kubík SDB
* Rabča
od vzniku školy 1991 -