Učitelia

 


 

   1. Ing. Puchala Martin

 - odborné predmety - stolár
   2. Ing. Funtíková Janka - odborné predmety - autoopravár
   3. Ing. Pažický Igor - odborné predmety - autoopravár
   4. Ing. Jurko Radoslav - odborné predmety - autoopravár
   5. Ing. Pňaček Martin - odborné predmety - autoelektrikár
   6. Ing. Hrúzová Mária - odborné predmety - stolár
   7. Ing. Páleník Robert - odborné predmety - stolár, murár
   8. Ing. Marec Anton - odborné predmety - murár
   9. Mgr. Tichánek Ivan - odborné predmety - grafik digitálnych médií
 10. Mgr. Šebeš Jaroslav - odborné predmety - grafik digitálnych médií
 11. Ing. Mieresová Petra - odborné predmety - grafik digitálnych médií
 12. PaedDr. Fábian Ján - anglický jazyk, informatika, náboženstvo
 13. Ing. Poliaková Adela, PhD. - anglický jazyk, informatika
 14. Mgr. Stebnická Darina - slovenký jazyk
 15. Mgr. Albertová Monika - nemecký jazyk
 16. Mgr. Sventek Michal - anglický jazyk
 17. RNDr. Hrtusová Natália - matematika, fyzika, dopravná geografia
 18. Mgr. Troskovičová Anna - slovenský jazyk a literatúra, dejepis
 19. Ing. Běhálek Vladimír - telesná výchova
 20. Ing. Tvrdá Adriana - ekonomické predmety
 21. Ing. Čelko Stanislav - odborné predmety - dopravná prevádzka
 22. Mgr. Gabčo René  - matematika, občianska náuka
 23. Mgr. Pecha Igor SDB - náboženstvo, telesná výchova
 24. Mgr. Sarnecký Jozef SDB - náboženstvo