Nepedagogickí pracovníci

 


Tajomníčka školy

 

 

 

Petra Kostiková

 


Úradné hodiny pre žiakov:
10:00 - 10:15
12:45 - 13:15
 
 

 

Zamestnanci ekonomického úseku

 

 

 

 

Eva Horníková

 

 

Emília Kajabová

     
     

 

 


Technický personál

 

 

 

 

Anton Belanec

 

 

Jana Bielská

 

     

 

Jaroslava Šišková

 

 

Alena Tichá

     

Tatiana Chovancová