História

Posviacka základného kameňa saleziánskeho domu sa uskutočnila 13.6.1937

Saleziánsky vzdelávací ústav bol otvorený 20.11.1938 (na posviacke domu sa zúčastnil Mons. Karol Kmeťko) a pôvodne mu patrili priestory v objekte "C" - zasadačka, telocvičňa a vstupný priestor a podstatná časť bloku "B" a celý blok "E"

V roku 1953 bol Saleziánsky ústav vzatý do užívania Ministerstva vnútra SSR

Školu, ako ju poznáme dnes, zriadila rehoľná spoločnosť sv. Františka Saleského pôvodne ako SOU sv. Jozefa Robotníka zriaďovacou listinou k 1. Máju 1991 (potom ako 25.4.1991 obdŕžala z MŠ SR potvrdenie o zaradení školy a DM do siete škôl) a taktiež zriadila DM pri SOU sv. Jozefa Robotníka (dnes ŠI pri SOŠ) zriaďovacou listinou k 1. Septembru 1993.

Šk. rok 1991/1992 bol prvým rokom a škola začínala s týmito odbormi - murár, maliar, stolár, elektromechanik v celkovom počte 48 chlapcov z celého Slovenska.

Od šk. roku 2008/2009 nesie škola oficiálny názov Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka.

 

Od šk. roku 2010/2011 ponúkame 4-ročný maturitný odbor grafik digitálnych médií.

 

Pôvodné značenie objektu v roku 1990 v čase prinavrátenia

Objekt má celkovo 12 446,5 m2

  • Objekt "A" - laborátorno-kabinetový a administratívny blok
  • Objekt "B" - učebňový blok
  • Objekt "C" - DM a ubytovací blok
  • Objekt "D" - ubytovací blok
  • Objekt "G" - priestor pre OV a pohybové aktivity študentov
  • Objekt "G1" - dielenský blok + protiplynové výcvikové stredisko
  • Objekt "E" - "Kolchoz" (sklady)
  • Objekt "f" - viacúčelové ihrisko