Stretnutie žilinských exallievov

Sviatok dona Bosca sa stal ideálnou príležitosťou na stretnutie žilinských facillitátorov, ktoré sa uskutočnilo už siedmykrát. V rodinnej atmosfére sme spoločne zhodnotili uplynulý rok a naplánovali najbližšie akcie, ktoré sa uskutočnia v roku 2017.
Tento slávnostno-pracovný večer začal svätou omšou, ktorú celebroval don Martin Rožek. Počas programu vystúpili aj zástupcovia ZEDB, Peter Kováč a Michal Slezák. Hlavným dôvodom stretnutia je rozširovanie facillitátorov a prehlbovanie komunikácie medzi nimi a ostatnými exallievmi. Veľkou výzvou je aj Stretnutie exallievov, ktoré sa koná 1.mája. Je to tradičná a najväčšia akcia žilinských exalievov s účasťou približne 500 návštevníkov. 
Napriek náročnému programu, počas sviatku dona Bosca vládla rodinná atmosféra, ktorú umocnil Jožko Budaj prezentáciou svojich farmárskych výrobkov. Neskoro večer sme všetci spokojne, motivovaní a progresom potešení odchádzali domov. Spoločne sa tešíme na ďalšie stretnutia na nadchádzajúcich podujatiach.