Stretnutie exallievov

Dňa 27.5.2016 sme sa opäť zišli v hojnejšom počte na pravidelnom stretnutí exallievov. Okrem animačného jadra prijali pozvanie aj niekoľkí facilitátori, ktorí sú zástupcovia jednotlivých ročníkov.

Spoločne sme vyhodnotili predošlé akcie a podujatia a zároveň načrtli blízku budúcnosť pôsobenia žilinských exallievov. Na záver sme pri spoločnom posedení oslávili aj okrúhle 25. výročie založenia školy, ktorej sme boli a niektorí aj stále sme súčasťou.