Slovák Michal Hort sa stal svetovým prezidentom exallievov

Slovák Michal Hort sa stal svetovým prezidentom exallievov

V dňoch 3. až 6. októbra sa konal V. kongres Svetovej konfederácie exallievov dona Bosca, ktorého súčasťou bola aj voľba nového prezidenta a vedenia. Ich úlohou bude smerovanie a plánovanie aktivít najpočetnejšej zložky saleziánskej rodiny na najbližších 6 rokov.

Stretnutia sa okrem 256 delegátov z 30 národných federácií zúčastnil aj hlavný predstavený saleziánskej rodiny don Angel Fernández Artime. Novým prezidentom svetovej konfederácie sa stal kandidát zo Slovenska, Michal Hort. Narodil sa 12. októbra 1977, spolu s manželkou Martinou majú 2 deti – Terezu(4) a Filipa(3). Strednú školu absolvoval na Gymnáziu sv. Jána Bosca v Šaštíne, kde sa zoznámil aj so saleziánmi. Po maturite študoval na Univerzite v Bologni (1996 – 2001), v odbore politické vedy a diplomacia. V rokoch 2001 – 2006  získal titul Inžinier ekonómie na Fakulte medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ako odchovanec dona Bosca je viceprezidentom Združenia exallievov na Slovensku, zakladateľ Biznis platformy, ktorá združuje podnikateľov – exallievov. Zároveň je členom výkonného výboru a radcom v oblasti medzinárodných vzťahov. Michal Hort získal vo voľbách spomedzi 13 kandidátov najvyšší počet hlasov (57%) a následne bol menovaný hlavným predstaveným don Artimem za prezidenta svetovej konfederácie. Vo svojej úvodnej reči nový prezident pochválil prácu svojho predchodcu z Talianska, Dr. Francesca Mucea a tiež aj predošlého vedenia. Zdôraznil dôležitosť spolupráce jednotlivých národných federácií s cieľom byť „servisno – manažérskou zložkou“ saleziánskej rodiny. Podelil sa aj o svoje prvé pocity a dojmy: „Ďakujem Bohu a ďakujem Vám za Vaše modlitby. Je to nový pocit slúžiť na medzinárodnej, či svetovej úrovni. Na tomto kongrese som pocítil silné Božie riadenie. Pocítil som a zároveň pochopil, že don Bosco má so mnou špeciálne plány a ja budem rád nástrojom pre naplnenie jeho cieľov.“ Do svetového vedenia boli zvolení zástupcovia z celého sveta. Novú svetovú radu tvoria: Edoardo Cavalcante Pessoa  z Brazílie, Fresia Mendez Mora z Kostariky ako prezident mladých exallievov (GEX) pre oblasť Ameriky; Rajesh Gupta z Indie , dvaja zástupcovia zo Španielska Fernando Arce Núñez a Ángel Gudiña – svetový prezident mladých exallievov (GEX). Hlavným sekretárom sa stala Dony Sapienza z Talinska a Bryan Magro z Malty sa stal pokladníkom. Program kongresu bol rozdelený do 3 hlavných bodov: voľba svetového predsedníctva pre obdobie 2015 – 2021, rokovanie a následné schvaľovanie štatútu a stanov Svetovej konfederácie exallievov, informovanie o dianí vo viac ako 25- tich federáciách z rôznych častí sveta. Na záver stretnutia hlavný predstavený vyzval bývalých žiakov dona Bosca k aktivite a k dôležitosti spolupatričnosti a spolupráce. Zdôraznil tiež, že dnešný svet nás vyzýva rozvíjať a napĺňať naše poslanie medzi mladými ľuďmi a v spoločnosti. Na V. Kongres svetovej konfederácie exallievov dona Bosca  v Ríme nadväzovala púť exallievov z celého sveta v Piemonte na Caldoccu, kde pôsobil don Bosco.