Exallievi po prvýkrát aj s oratkármi.

Exallievi po prvýkrát aj s oratkármi.

Už šiestykrát sa pred sviatkom don Bosca stretli žilinskí exallievi našej školy a oratória spolu s hosťami z Bratislavy na spoločnom stretnutí.

Po prvýkrát sme na stretnutí mali zástupcov z väčšiny ročníkov.  Pekný večer sme začali svätou omšou  v školskej kaplnke, ktorú celebroval don Ivan Žitňanský ako delegát exallievov spolu s direktorom saleziánskeho domu don Petrom Lukáčikom. V príjemnej rodinnej atmosfére sa odohral celý večer  a aj spoločné rozhovory s priateľmi, ktorých sme dlho nevideli. Pre náš spoločný rast nám krátky príhovor Roba Mruka pripomenul identitu exallieva a aj slová dona Bosca o exallievoch ako jeho synoch. Naším stretnutím budujeme spoločenstvo a snažíme sa budovať spoločné dielo don Bosca na Slovensku. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie a spoločné prežitie našich aktivít.