1. máj – sviatok práce, ale aj sv. Jozefa Robotníka

Po dvoch rokoch sa na pôde Strednej odbornej školy Jozefa Robotníka v Žiline opäť stretli študenti, profesori a exallievi. Tento ročník bol od tých predošlých odlišný.

Okrem bohatého programu pre celé rodiny sa udiali viaceré výnimočné udalosti. Prvou bolo, že príchod exallievov do školy bol možný už deň vopred, teda v nedeľu. Po ubytovaní v internáte sme sa všetci stretli v spoločenskej miestnosti a rozprávali sa, spomínali a plánovali. V pondelok ráno sa začal variť guláš, chystať atrakcie pre deti, a tiež fotostánok pre rodiny. Pred obedom sme sa všetci stretli na hokejbalovom ihrisku, kde sa bývalí študenti rozdelili do skupiniek po ročníkoch . Deti si našli zábavu na nafukovacom hrade, trampolíne či pri skupinke šikovných rúk, ktoré z detskej tváre vytvorili rôzne rozprávkové bytosti. Samozrejmosťou bola svätá omša, ktorej súčasťou bolo aj slávnostné prijatie niekoľkých absolventov či saleziánov zo Žiliny medzi oficiálnych exallievov Slovenska. Prijal ich prezident exallievov na Slovensku Marek Slezák  a spolu sa pomodlili modlitbu a sľub exallieva a don Boscovho exallieva. Na omši nás svojou účasťou potešil aj don Ivan Žitňanský. Po omši nás čakal obed v podobe gulášu, pri ktorom sa bývalí študenti, ale aj manželky dobre porozprávali. Nesmela chýbať ani prehliadka školy a dielní. V priestoroch stolárskych dielní bola slávnostne posvätená a uvedená do prevádzky nová fréza. Prvé naštartovanie stroja a ukážku práce na ňom predviedol víťaz stolárskej súťaže.