Štipendiá

 

Žiak má nárok na štipendium ak nemal v predchádzajúcom polroku horší priemer ako 3,5 a ak jeho rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo ak majú príjem nižší ako je životné minimum.

 

Ak majú mesačný príjem nižší ako:

441,74 € (2 dospelé osoby a 1 dieťa)

535,35 € (2 dospelé osoby a 2 deti)

628,96 € (2 dospelé osoby a 3 deti)

722,57 € (2 dospelé osoby a 4 deti)

816,18 € (2 dospelé osoby a 5 detí) 

 

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/aktualne-informacie.html?page_id=9381