Štipendiá

Žiak nárok na štipendium:
- ak nemal v predchádzajúcom polroku horší priemer ako 3,5
- ak jeho rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo ak majú príjem nižší ako je životné minimum.
 
Ak majú mesačný príjem nižší ako 452,80 € (2 dospelé osoby a 1 dieťa)
548,76 € ( 2 dospelé osoby a 2 deti )
644,72 € ( 2 dospelé osoby a 3 deti )
740,68 € ( 2 dospelé osoby a 4 deti )
836,64 € ( 2 dospelé osoby a 5 detí )
 

Viac informácií u tajomníčky sos@sdb.sk

 

Dokumenty na prevzatie:

  1. Štipendiá

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR

Stredoškolské štipendiá - informácie