Rada školy

Štatút Rady školy[0,1MB, pdf]
 

 

Legislatíva

 

Ďalšie dokumenty

Radou schválené Školské vzdelávacie programy nájdete v sekcii Dokumenty školy. Tam nájdete aj správy o výchovno vzdelávacej činnosti, školský, či internátny poriadok, ale aj pracovný poriadok zamestnancov SOŠ.